In navolging van vele buurdorpen, kiezen ook de huishoudens in Klundert in de toekomst voor het inzamelen van restafval in ondergrondse containers in de buurt.

In de onlangs gehouden enquête koos 66 procent van de huishoudens voor deze variant; de overige 24 procent gaf de voorkeur aan een container aan huis voor restafval.

Bijna de helft van de Klundertse huishoudens nam deel aan de enquête, namelijk 49 procent. De toelichtingen die inwoners van Klundert gaven bij hun keuze vertoonden eenzelfde beeld als die van de kernen waar eerder de enquête werd gehouden.

Als voordeel van ondergrondse containers voor restafval ziet men onder andere het hebben van minder containers aan huis. Ook vindt men het hygiënischer om restafval ondergronds in te zamelen.

Loopafstand

De reden om voor de bak aan huis te kiezen was voor veel respondenten de (maximaal) driehonderd meter loopafstand. Daarnaast houden enkele inwoners het liever bij de manier van inzameling die men gewend is.

In de kern Zevenbergen worden de huishoudens in de kern binnenkort ook geïnformeerd over het nieuwe huisvuilsysteem. Na overleg met de stadstafel wordt ook hier een enquête uitgezet om te kunnen bepalen wat de voorkeur heeft van de kern.