Als het aan de directies van basisschool Sint Bavo en kinderopvang Bambino ligt, krijgt het IKC Rijsbergen straks een nieuwe, originele naam. Kinderen en hun ouders zijn gevraagd hiervoor passende suggesties aan te dragen.

"Over enkele maanden zal het zover zijn, dat we ons nieuw gebouw kunnen betrekken. Ofschoon er nog veel werk verzet zal moeten worden, kijken we er reikhalzend naar uit."

"In het nieuwe IKC-gebouw gaan onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. De huidige 'werknaam' IKC Rijsbergen is echter niet erg origineel", zo maken Willem Melis en Daniëlla Schijfs namens respectievelijk de Sint Bavoschool en Bambino duidelijk.

Ze zijn daarom op zoek naar een mooie naam voor het IKC, met uitleg van die naam. Kinderen en hun ouders hebben hiertoe inmiddels een strook ontvangen die kan worden ingeleverd bij de conciërge van de Sint Bavoschool of bij Bambino.