Wim Aalbers benoemd tot Taalheld door gemeente Moerdijk

Zeer verrast was Wim Aalbers toen hij de titel Taalheld kreeg toebedeeld door de gemeente Moerdijk voor zijn inzet voor het Taalpunt. Vorig jaar april is hij daar begonnen als vrijwilliger en hij vindt zelf dat hij zijn sporen nog moet verdienen. 

Zijn collega’s bij Taalpunt denken daar anders over. Doordat hij veel meer doet dan de oorspronkelijke taakomschrijving van Taalpunt-medewerker, is zijn inzet van grote toegevoegde waarde voor zowel het Taalpunt zelf, maar nog meer voor de bezoekers.

Taalpunt is een loket voor mensen met een taalprobleem en in eerste instantie in het leven geroepen voor laaggeletterde Nederlanders. De ervaring leert echter dat de schaamte bij hen vaak zo groot is, dat zij zich amper durven te melden. Er zijn wel veel allochtonen die de weg naar Taalpunt vinden. Wat Wim Aalbers hen allemaal leert, is de uitdrukking ‘je bent een watje’. Gewoon omdat hij dat grappig vindt.

"Taalpunt zou wat mij betreft de laaggeletterdheid in kaart moeten brengen binnen onze gemeente en daar een plan op schrijven", vindt de Moerdijkse Taalheld. "Als Taalpunt doelgerichter gaat werken, denk ik dat er meer mensen geholpen kunnen worden."

Tip de redactie