Fusie AlleeWonen en WEL bijna in kannen en kruiken

De fusie van AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) komt steeds dichterbij. Zeker nu  minister Ronald Plasterk (Wonen en Rijksdienst) goedkeuring heeft gegeven aan hun fusieplannen. 

De woningcorporaties spreken van 'een belangrijke mijlpaal' in het traject om per 1 januari 2018 te fuseren. De Ondernemingsraden brengen nog een advies uit en beide corporaties zijn nog in gesprek met de vakbonden over een sociaal plan.

Corporatienaam

Eind augustus vroegen WEL en AlleeWonen aan huurders en medewerkers om mee te denken over de nieuwe corporatienaam. Hierop werden bijna 500 suggesties ontvangen.

Veel ideeën kwamen voort uit lettercombinaties van de twee corporaties of van de plaatsen Breda, Etten-Leur en Roosendaal. Andere voorstellen voor namen waren gelieerd aan wonen, aan verbinding tussen de steden en aan samenwerking.

Een jury, geformeerd vanuit de drie huurdersorganisaties en de twee corporaties, bracht dit enorme aantal terug naar een shortlist met voorkeursnamen. De bestuurders maken straks  een definitieve keuze.

Voordelen

WEL en AlleeWonen werken al langere tijd samen. Een fusie kent meerdere voordelen. Fuseren leidt volgens beide partijen - samen goed voor zo’n 22.500 huurwoningen in Etten-Leur, Breda en Roosendaal en 150 woningen in de gemeente Moerdijk -  tot aanzienlijke besparingen.

Zo kan er - onder andere door het wegvallen van banen in de ondersteunende diensten - aanzienlijk worden beknibbeld op de personeelskosten. Ook kan er geld worden bespaard op de inzet van derden en op de eigen bedrijfshuisvesting.

Investeringskracht

Daarnaast biedt de fusie meer toekomstbestendigheid én investeringskracht, zo verwachten WEL en AlleeWonen. De verwachting is namelijk dat de fusie de corporaties op termijn maar liefst vier miljoen euro per jaar zal opleveren (in de eerste vijf jaar twaalf miljoen euro). 

Geld waar huurders en gemeenten straks de vruchten van zouden moeten plukken, want zij hebben reeds mogen meepraten over de besteding ervan.

Tip de redactie