Al veertig jaar lang kent Achtmaal haar jaarlijkse dorpsfeest. Het evenement is al jaren vaste prik voor boeren, burgers, braderiestruiners en buitenlui op steevast de tweede zondag van september. Een overzicht van het evenement. 

Het is 1978 als de provincie Brabant een prijsvraag met bijbehorende wedstrijd uitschrijft.

Met de titel 'Een kern waar pit in zit' hoopt de organisatie het saamhorigheidsgevoel en ondernemingslust in verschillende Brabantse dorpskernen aan te wakkeren. Ook vanuit Achtmaal heerst er animo om mee te doen.

In die beginjaren ontpopte de deelname aan de prijsvraag van 'leuke ervaring' tot 'terugkerend evenement'. Al gauw werd er een heus Dorpsfeestcomité opgericht. Wat er zoal te doen was tijdens de dorpsfeesten?

Naast de horeca die altijd zijn weg vindt als er behoefte is aan een natje en een droogje, bleek het dorpsfestijn ook een fijne bijkomstigheid voor de middenstand.

Vergadering

In die jaren hield het Dorpsfeestcomité er echter een merkwaardige vorm van vergaderen op na.

Noem het gerust een vorm van directe democratie (die dan weer indirect averechts werkte). Omstreeks de jaren zeventig en tachtig was het namelijk gebruikelijk dat de vergaderingen van het comité openbaar voor het hele dorp waren.

Dat betekende dat er nogal eens hoogoplopende meningsverschillen waren omdat iedereen zijn of haar zegje kwam doen. Vergaderingen verliepen hierdoor soms tenenkrommend traag. Uiteindelijk bleef alleen het bestuur over om te vergaderen. Het was een andere tijd.

Soepel

Terug naar 2017. Hoewel het dorpsfeestje een echte Achtmaalse aangelegenheid is, zijn de leden van het comité geen van allen geboren en getogen 'op Achtmaal'. Maar volgens voorzitter Elly Schrauwen is dat geen probleem.

"De organisatie verloopt altijd soepel. Helaas zijn de Weidefeesten en de kermis opgehouden te bestaan. Maar het zou toch zonde zijn als er helemaal niks meer georganiseerd zou worden in het dorp of dat er weer een evenement verdwijnt.

Blije gezichten

Naast het dorpsfeest organiseert het comité ook de Achtmaalse wandelvierdaagse, eveneens een succes in en rondom het dorp. "Ook de veertigste editie van het dorpsfeest zien we vol plezier tegemoet."

"En zeg nou zelf? Al die blije gezichten op en rondom ‘t Gouwe Pleintje, daar doe je het wel voor. Deze editie krijgt daarom een extra feestelijk tintje."