De gemeente Moerdijk heeft het ambitieuze plan om eind 2018 veertien mensen in dienst te hebben die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat heeft wethouder Thomas Zwiers bekendgemaakt. 

In de praktijk betekent dit tien extra baanafspraken binnen de gemeentelijke organisatie bovenop de vier die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eind 2018 verplicht stelt.

"We hebben als gemeente gemeend dat we hierin een voorbeeldrol moeten vervullen", legt Zwiers uit. "Wij dringen er heel erg bij werkgevers en bedrijven op aan of ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Dan is het wel belangrijk dat wij dat als gemeentelijke organisatie ook heel erg serieus nemen en ten uitvoer brengen.”

Om een en ander waar te maken stelt het college van burgemeester en wethouders in 2018 een bedrag van 138.000 euro beschikbaar om het ambitieuze plan te realiseren.

Arbeid

De baanafspraken worden ingevuld door personen met een arbeidsbeperking die zijn opgenomen in het doelgroepenregister dat beheerd wordt door het UWV.

Volgens de wethouder is er voldoende werk voor deze mensen. Hij noemt als voorbeelden licht administratieve arbeid, groenonderhoud en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Op schema

De VNG heeft destijds geadviseerd om met ingang van 2015 één baanafspraak per jaar te realiseren. "We liggen wat dat betreft keurig netjes op schema." 

"Banen realiseren mag ook in een constructie met het werkvoorzieningschap. Dan zijn deze mensen weliswaar in dienst bij de WVS, maar de WVS is weer van de gemeente."