De gemeente Zundert vangt binnenkort gezinnen met kinderen op die afkomstig zijn van camping Fort Oranje. Deze gezinnen worden, nog dit jaar, gehuisvest op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (AZC) in Rijsbergen. 

Hierover is overeenstemming bereikt met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Met het plaatsen van ruim dertig woonunits wordt het mogelijk gemaakt dat een twintigtal gezinnen tijdelijke huisvesting krijgt aangeboden op het terrein van het AZC, zo meldt de gemeente Zundert.

Welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen, wordt de komende weken verder bekeken. Het gaat in ieder geval om gezinnen met kinderen die economisch gebonden zijn en waarbij het wat langer de tijd vraagt om een duurzame oplossing voor huisvesting te vinden.

Herhuisvestingsplan

"Als gemeente Zundert nemen we onze verantwoordelijkheid om een oplossing te vinden voor mensen van Fort Oranje", zo meldt burgemeester Leny Poppe-de Looff.

De opvang van de gezinnen met kinderen maakt onderdeel uit van het herhuisvestingsplan van de gemeente in het kader van de sluiting van de camping.

Camping

De gemeente besloot in juni om de camping binnen een jaar te sluiten, vanwege terugkerende problemen op het gebied van criminaliteit. Op 31 juli is een begin gemaakt met de ontruiming van de Brabantse probleemcamping. De gemeente Zundert wil op 6 december het laatste van in totaal elf velden ontruimen.

Fort Oranje is bekend van de SBS6-documentaireserie Fort Oranje: Camping of krottenwijk. Hierin worden de verpauperde woonomstandigheden van de ongeveer 2.500 inwoners uitgelicht. Naar schatting verblijven nu nog ongeveer achthonderd mensen op de camping.