Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur heeft de fractie van Ons Etten-Leur nogmaals laten weten geen maatregelen te nemen op de kruising van de Couperuslaan met Achter de Molen. 

De fractie heeft de afgelopen tijd meerdere malen aan de bel getrokken over de kruising.

Ons Etten-Leur vindt onder andere dat er ter plaatse veel te hard wordt gereden en dat de kruising gevaarlijk is voor overstekende fietsers. In het bijzonder voor leerlingen van de nabijgelegen Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE).

Het college is die mening niet toegedaan en zet deze bewering kracht bij door te stellen dat er in de afgelopen vijf jaar ook geen ongevallen hebben plaatsgevonden op de kruising.

Drempel

Volgens burgemeester en wethouders is het uitzicht op de kruising vanuit Achter de Molen naar links voldoende als men tot aan de rijbaan gaat staan om over te steken. Er zijn geen redenen om de fietsoversteekplaats aan te passen.

"De oversteekplaats voor fietsers ligt op een drempel", meent het college. "Ook is er een wachtplaats in het midden, waardoor fietsers in twee fasen kunnen oversteken. De oversteekplaats is ook voorzien van markering op het wegdek. Alle ingrediënten voor een veilige oversteek zijn hier aanwezig."

Overleg

De gemeente Etten-Leur heeft overleg met de KSE over de verkeersveiligheid rondom de school. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn de kiss and ridestrook aan de Stijn Streuvelslaan, de rotonde met de Couperuslaan, het fietspad langs de Guido Gezellelaan en de oversteekplaats over de Stijn Streuvelslaan. "Het kruispunt Couperuslaan-Achter de Molen is recent niet benoemd door de KSE als knelpunt."

Binnenkort gaan leerlingen van de KSE zelf aan de slag met knelpunten in de schoolomgeving. Zij kiezen zelf de knelpunten en bedenken daar oplossingen voor.