De fractie van Onafhankelijk Moerdijk (OM) gaat de gemeenteraad voorstellen om Jack van Dorst te benoemen tot parttime wethouder van de gemeente Moerdijk. Hij gaat de portefeuille van Frans Fakkers overnemen. 

In juli zegde de gemeenteraad het vertrouwen op in Fakkers. Belangrijkste reden hiervoor was het onvermogen van de wethouder van Financiën om een goed jaarverslag en een goede jaarrekening over 2016 te kunnen presenteren.

In oktober 2016 had Fakkers al een motie van afkeuring ontvangen na financiële strubbelingen rond de verbouwing van het gemeentehuis. Hij diende daar toen zijn excuses voor aan. Omdat verbeteringen in het beheer van de financiële portefeuille door Fakkers sindsdien volgens een meerderheid van de raad uitbleven, werd hij in juli naar huis gestuurd.

Verantwoordelijkheid

Het bestuur en de fractie van OM vinden het belangrijk dat vanuit de partij de bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt gecontinueerd, vooral in het belang van de inwoners van de gemeente Moerdijk. Jack van Dorst is nu gemeenteraadslid voor OM, met als aandachtsgebieden onder andere financiën en organisatie. Vanuit deze rol is hij momenteel ook voorzitter van de gemeentelijke rekeningcommissie.

De komende periode zal duidelijk worden wie de opvolger wordt van Van Dorst vanuit OM in de raad.