In de Bonte Specht in wijk het Hooghuis in Etten-Leur wordt op zaterdag 19 augustus voor de dertigste keer een straatbarbecue georganiseerd. Hiervoor zijn ook oud-bewoners uitgenodigd. Het fenomeen dat een hele tijd populair was in diverse straten en buurten is nu wat tanende. Maar in dat Etten-Leurse hofje is het ondenkbaar dat dit jaarlijkse festijn wordt overgeslagen.

Kartrekkers zijn Peter Luijkx (59), bijgestaan door echtgenote Ans, en de 56-jarige Jos Bosman. Maar ooit was de eerste initiatiefnemer de bewoner van nummer één. Hij woont er niet meer, maar Peter en Ans nog wel. 'We zijn hier in april 1986 gekomen en hebben de straat zien bouwen”, vertelt Ans. “We kwamen elkaar tegen op straat, zeiden gedag, maar dat was alles."

Jan van nummer één kwam dus op het idee. Een straatbarbecue. Organisator Luijkx was ervoor te porren en de rest van de straat ook. Er werd een tent geleend, vlees ingeslagen, salades gemaakt en stokbrood in stukken gesneden. Drinken brachten ze zelf mee. "Alleen het bier niet", zegt Luijkx. "Een van de bewoners werkte bij de Skol, dus dat was zo geregeld."

Op 25 juni 1988 was de eerste straatbarbecue; een traditie was geboren. Ans: "We wonen hier met achttien gezinnen en vrijwel iedereen was er. Sommige met een paar jonge kinderen, maar de meeste vrouwen met een dikke buik. In blijde verwachting."

Tobbedansen

Het feestmaal is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, maar daarnaast werden de nodige uitstapjes georganiseerd. Zo was daar in 1992 de deelname aan het Tobbedansen, onderdeel van het toen uiterst populaire televisiespektakel Te land, ter zee en in de lucht. Luijkx: "We hebben met zijn allen gebouwd in het Edward Poppe internaat en toen meegedaan. We hebben de bel gehaald en uiteraard een nat pak."

Fietstochten werden georganiseerd en uitjes zoals die naar De Mosten in Meer. "’s Morgens vroeg weg, de koelboxen en rubberboot mee. Dat was heel leuk", zegt Ans. "We organiseren verder mosselavonden en verder volgen we natuurlijk allemaal samen de belangrijke voetbalwedstrijden. De straat is dan helemaal oranje, we zetten een grote tent op, bouwen een tribune en zetten een paar grote tv’s neer. Antennekabel naar buiten en kijken maar." De inmiddels uit huis vertrokken kinderen komen, met hun aanhang, weer terug naar hun oude stek. Peter: "We zijn dan met zestig tot zeventig man. Iedereen is welkom."

Gezelligheid

De Bonte Specht is een prachtig voorbeeld van een straat vol gezelligheid en saamhorigheid. Met in het midden de Brabantse vlag, tenzij er een voetbalwedstrijd is. Dan is die vlag landelijk oranje.