De tijdelijke maatregel om het centrum van Zevenbergschen Hoek in de spits af te sluiten voor doorgaand verkeer werpt zijn vruchten af.

Het aantal passanten en uitgedeelde boetes is respectievelijk gedaald van 302 en 85 op 9 mei tot 60 en 1 op 18 juli.

Met de maatregel wil de gemeente Moerdijk het sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek terugdringen. Als gevolg hiervan waren problemen ontstaan met de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp.

De maatregel blijft voorlopig nog van kracht, maar de winkels in het centrum van Zevenbergschen Hoek zijn tijdens de spits gewoon bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

De kern van het dorp is sinds 27 april (Koningsdag) op werkdagen tussen 6.00 uur en 9.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Gekoppeld aan een streng handhavingsprogramma, met boetes van 99 euro, is Moerdijk erin geslaagd om de ernstige overlast van sluipverkeer door het dorp in korte tijd te ontmoedigen.

Herinrichting

Verkeer dat een gerichte bestemming heeft, kan en mag tussen 6.00 en 9.00 uur wel de kern in. Zo is het bijvoorbeeld wel gewoon mogelijk om een boodschap te doen of de kinderen naar school te brengen. Tijdens een evaluatiebijeenkomst hebben inwoners onlangs aangegeven tevreden te zijn met het resultaat.

De maatregel blijft in elk geval van kracht tot het gedeelte Driehoefijzerstraat-Hoofdstraat opnieuw is ingericht.

Dat gebeurt in de loop van volgend jaar. Als die werkzaamheden zijn afgerond, wordt het minder aantrekkelijk voor verkeer om door het dorp te sluipen. Tegelijkertijd wordt dan ook bekeken of de nu geldende maatregel dan nog noodzakelijk is.