Inwoners van de gemeente Etten-Leur moesten in 2015 gemiddeld 23,5 kilometer naar hun werk reizen. Dat ligt net boven het landelijke gemiddelde van 22,6 kilometer.

Dat blijkt uit cijfers over het woon-werkverkeer die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendmaakte.

Uit de cijfers blijkt verder dat bijna een derde van de inwoners van Etten-Leur in de gemeente zelf werkt: 30,2 procent van de inwoners werkt en woont in dezelfde gemeente Daarmee ligt Etten-Leur ruim onder het landelijke gemiddelde van 38 procent.

Inwoners van steden werken gemiddeld veel vaker in hun eigen stad dan inwoners van het platteland, die vaak niet in één gemeente wonen en werken. Een uitzondering hierop vormen de Waddeneilanden, waar veel mensen vaak juist wel in hun woongemeente werken.

Randstad

Het CBS concludeert op basis van de cijfers verder dat mensen buiten de Randstad gemiddeld verder weg wonen van hun werk dan mensen die wel in de Randstad wonen. Ook mensen in de regio's Twente en Noord-Brabant wonen vaak betrekkelijk dicht bij hun werk.

Inwoners van Terschelling hebben gemiddeld de langste weg naar hun werk: 44,3 kilometer. Inwoners van Bunschoten wonen met 14,9 kilometer gemiddeld het dichtstbij.