De West-Brabantse gemeentes Zundert, Etten-Leur, en Moerdijk gaan geen genderneutraal beleid hanteren.

Genderneutraal beleid is in opkomst, omdat niet iedereen zich man of vrouw voelt. Onder meer buurgemeenten Roosendaal en Breda gaan daarin mee.

Wel geeft woordvoerster Nienke van Est van de gemeente Zundert aan dat de discussie over het vervangen van termen als 'Geachte dames en heren' door neutralere termen als 'Beste bewoners' wordt gevolgd.

Dat betekent dat mannen en vrouwen nog wel op de traditionele manier worden aangesproken en dat er ook nog naar het geslacht kan worden gevraagd bij formulieren. Verder bestaat er op het gemeentehuis geen gezamenlijk toilet voor dames en heren.

Geen issue

"Het is zeker niet uitgesloten dat wij daar in de toekomst rekening mee houden, maar dat is op dit moment nog niet het geval", laat woordvoerster Wendy Vervaart van de gemeente Etten-Leur weten.

Volgens het college van burgemeester en wethouders in Moerdijk bestaat er geen noodzaak voor een genderneutraal beleid in de gemeente. "Het genderbeleid is geen onderwerp van een brede maatschappelijke discussie in de gemeente Moerdijk. Het is bij ons geen issue. Daarom blijven we onze inwoners op de gebruikelijke manier aanspreken", kondigt woordvoerster Marjolein Maarsen aan.

Gezamenlijk toilet

Dat betekent dat Moerdijk de term 'geachte dames en heren' blijft gebruiken. Ook zijn er geen plannen om brieven en formulieren genderneutraal te maken of een gezamenlijk toilet in te richten op het gemeentehuis voor vrouwen en mannen.