Het pand van de voormalige basisschool De Ruigenhil in Helwijk wordt tijdelijk bewaakt door een leegstandbeheerder. De gemeente Moerdijk wil op deze manier het gebouw beschermen tegen vandalisme en inbraak. 

De toekomst van het gebouw is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Op donderdag 13 juli sloot De Ruigenhil in Helwijk definitief zijn deuren vanwege het tekort aan leerlingen.

Als gevolg van de sluiting is de gemeente Moerdijk vanaf 1 augustus eigenaar van het schoolgebouw. In afwachting van duidelijkheid over de toekomst van het gebouw, heeft de gemeente Prevenda ingeschakeld om dagelijks toezicht te houden. De tijdelijke toezichthouders worden door Prevenda gescreend en bij de gemeente aangemeld.

Omdat de gemeente zorgvuldig met het gebouw wil omgaan, is gekozen voor deze constructie. De inwoners van Helwijk worden onder andere via de dorpstafel van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.