De gemeente Moerdijk acht zich niet aansprakelijk voor de schade die automobilisten hebben geleden door het rijgedrag van andere weggebruikers als gevolg van opspattend grind aan de Markweg in Standdaarbuiten. 

Dat blijkt uit een brief die de gemeente aan gedupeerden heeft verstuurd naar aanleiding van verschillende meldingen over steenslag op auto’s.

Een aannemer heeft in opdracht van de gemeente Moerdijk in de laatste week van juli onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren aan de Markweg. Die bestond uit het aanbrengen van een nieuwe dubbele slijtlaag. Hierdoor is overlast ontstaan door overtollig losliggend grind, maar de gemeente zegt dat zij er alles aan gedaan heeft om deze overlast tot een minimum te beperken.

De slijtlaag is snel aangebracht en direct ingewalst. De weggebruikers zijn gewaarschuwd voor slipgevaar en opspattend grind en er is een verkeersbord geplaatst dat de maximale snelheid 30 kilometer per uur is. Uit de rechtspraak blijkt dat de gemeente hiermee voldoende heeft gewaarschuwd voor de situatie ter plaatse.

Verzekering

De gemeente Moerdijk laat verder weten dat de standaardwerkwijze is dat na enkele dagen het nog niet ingereden split wordt verwijderd. "De aannemer heeft dit achtergebleven split in twee veegrondes verwijderd. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het rijgedrag van andere weggebruikers."

Wie schade heeft als gevolg van steenslag dient volgens de gemeente contact op te nemen met de eigen verzekering.