Bij huisvestingscontroles van arbeidsmigranten in Etten-Leur is dinsdag geconstateerd dat in een schuur van een bezochte locatie ook werd geslapen. 

De bewoners ervan zijn gesommeerd het gebruik van de schuur als slaapplaats direct te beëindigen. Verder moet voor twee locaties alsnog een vergunning aangevraagd worden. Hiervoor zijn de eigenaren aangeschreven. 

De huisvestingcontroles worden uitgevoerd in samenwerking met de politie en een vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Kwaliteit en de brandveiligheid van de huisvesting staan hierbij centraal.

Daarnaast richten de controles zich op het opsporen van diverse vormen van fraudezaken, zoals uitkeringsfraude, belastingfraude, onterechte AOW-opbouw en arbeidsmarktfraude. Ook wordt beoordeeld of mensen recht hebben op bepaalde toeslagen en of ze die ook ontvangen. Voor de politie ging het tijdens de controle vooral om toezicht op de identiteitspapieren en openstaande boetes.

De controles maken deel uit van een regionaal project in samenwerking met de Belastingdienst, het UWV, Inspectie SZW en de Sociale Verzekeringsbank. De verzamelde gegevens worden met deze instanties doorgesproken.