Eind 2017 moeten alle kernen in de gemeente Moerdijk een locatie hebben waar het Huis van de Wijk, een ontmoetingsplek voor omwonenden, actief is.

In de meeste kernen is het Huis van de Wijk al ondergebracht in bestaande locaties, zoals een dorpshuis of een voormalig steunpunt. In Klundert is het Huis van de Wijk gevestigd in de nieuwe Mauritshof.

Toen het college van burgemeester en wethouders daar kort geleden een werkbezoek aflegde, zag zij met eigen ogen hoe succesvol deze formule daar is. De wijkzuster was aanwezig en er vonden diverse activiteiten plaats. Wethouder Eef Schoneveld noemt het hartverwarmend wat hij daar zag. "Precies zoals het Huis van de Wijk bedoeld is."

Het Huis van de Wijk staat voor zorgen voor, door en met elkaar voor alle leeftijdsgroepen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, maar het kan ook gewoon een ontmoetingsplek zijn voor dorps- en buurtgenoten.

Daarnaast biedt Huis van de Wijk een stuk informatievoorziening over wonen, welzijn en zorg door het aanwezige basisteam. Dit team bestaat uit een wijkzuster, een sociaal werker, een gebiedscoördinator en een medewerker van wooncorporatie Woonkwartier.

Gemeenschapszin

Surplus ontwikkelt en faciliteert het Huis van de Wijk in opdracht van de gemeente Moerdijk. Anton van Mansum, Raad van Bestuur van Surplus, vertelt dat het sociaal netwerk dat opgebouwd kan worden met het Huis van de Wijk voor iedereen heel waardevol is. Het vergroot daarnaast de gemeenschapszin.

Het sleutelwoord van Huis van de Wijk is verbinding. Wanneer inwoners, vrijwilligers, maar ook de professionals en maatschappelijke organisaties de verbinding met elkaar opzoeken, kunnen ze elkaar ook verder helpen. Het doel is om van elkaar te leren en samen initiatieven te ontplooien die de leefbaarheid vergroten.