Bewoners van de Emmaflat in Etten-Leur plannen weer ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten en het gebruik van de recreatieruimte, nadat dit enkele maanden geleden stil was komen te liggen.

Dat is het resultaat van een bijeenkomst die woningcorporatie Mooiland, de gemeente Etten-Leur en zorg- en welzijnsorganisaties Avoord en Surplus samen met bewoners hebben georganiseerd. 

De activiteiten voor de overwegend oudere bewoners van de Emmaflat kwamen enkele maanden geleden door diverse oorzaken stil te liggen. De bewonersvereniging was opgeheven en het beheer van de recreatieruimte kon uitsluitend onder toezicht van de huismeester plaatsvinden.

Dat bleek een onwenselijk situatie voor de bewoners van het honderd woningen tellende complex.

Bijeenkomst

De bewoners van de Emmaflat waren uitgenodigd om tijdens een speciale bijeenkomst van gedachten te wisselen over mogelijke activiteiten en het gebruik van de recreatieruimte. De vijftig aanwezigen gaven in werkgroepen aan welke activiteiten zij op prijs stellen. Gedacht wordt aan samen wandelen, schilderen, dagjes uit en ook aan themabijeenkomsten.

De grootste wens van de bewoners is dat de recreatieruimte weer open is voor de koffieochtenden op vrijdagen en de ontmoetingsmiddagen op de zondagen. Op de bijeenkomst bleek dat er weer nieuwe vrijwilligers beschikbaar zijn om deze en andere activiteiten voor de ouderen te organiseren.

Voorzieningen

De bewoners kunnen ook al gebruik maken van de voorzieningen van woonzorgcentrum Het Anbarg. In grand café Het Warm Hart kunnen zij een maaltijd nuttigen of deelnemen aan de bingo.

Mooiland, de gemeente Etten-Leur, Avoord en Surplus zijn verheugd over deze ontwikkeling in de Emmaflat. Mooiland betaalt bovendien mee aan een barbecue voor bewoners. Een groep enthousiaste bewoners is nu bezig met de organisatie hiervan.