Op de woningbouwlocatie Moye Keene in Klundert worden twintig nieuwe appartementen gebouwd. Deze appartementen vallen allemaal onder de sociale huursector. 

Wooncorporatie Woonkwartier en aannemer Van Agtmaal uit Oudenbosch hebben de handen ineen geslagen om dit project gezamenlijk uit te gaan voeren. Wethouder Jaap Kamp vertelt dat hij blij is dat, na een lange aanloopperiode, er eindelijk toch gebouwd gaat worden.

Negatieve financiële positie

Al in 2009 werd een locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten voor deze bouwgrond, maar door allerlei omstandigheden bleek het plan destijds niet uitvoerbaar. Reden was onder andere de negatieve financiële positie van toen nog woningcorporatie Brabantse Waard, nu Woonkwartier.

Deze stond zwaar onder druk door de economische crisis en een nieuw kabinetsbeleid, waardoor zij de contractueel vastgelegde projectenportefeuille niet meer konden nakomen.

Er is sindsdien door de gemeente Moerdijk in overleg met Woonkwartier gezocht naar diverse oplossingen. Deze oplossingen waren vooral gericht op een aangepaste ontwikkeling voor de projecten Moye Keene in Klundert, de aanleunwoningen van de Westhoek in Zevenbergen en de Frisostraat/Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek.

Voor de woningbouwlocatie Moye Keene is deze aangepaste oplossing nu gevonden doordat aannemer Van Agtmaal samen met Woonkwartier deze locatie wil ontwikkelen.

Huur

Initieel stonden er op de Moye Keene 26 appartementen gepland en een ondergrondse parkeergarage. In het aangepaste plan worden nu twintig appartementen voor de sociale huursector gebouwd.

Met de huidige grote vraag naar sociale huurwoningen is de uitvoering van dit project dus zeer welkom. De geplande ondergrondse parkeervoorziening maakt plaats voor een bovengronds parkeerterrein.

De aanpassing van de plannen heeft wel consequenties voor de gemeente Moerdijk zelf. "De opbrengst van de grond is aanzienlijk lager voor de gemeente dan in het oorspronkelijke plan", licht wethouder Jaap Kamp toe. Dit scheelt de gemeente nu zo'n anderhalve ton.

Grondopbrengst

De aanpassing in het prijssegment van de geplande bouw is hier debet aan, maar ook het feit dat er zes appartementen minder gebouwd worden en de andere oplossing voor het parkeren zorgen ervoor dat de grondopbrengst beduidend minder is voor de gemeente Moerdijk.