De gemeente Moerdijk gaat nog deze zomer met een pilot beginnen van het project Wonen met Gemak. Deze pilot start in eerste instantie in de kernen Standdaarbuiten en Zevenbergschen Hoek. 

Het project moet leiden tot bewustwording van de inwoners hoe het mogelijk is en wordt om langer zelfstandig te blijven wonen.

Wethouder Jaap Kamp vertelt dat Wonen met Gemak al in Breda en omgeving geïntroduceerd is en voortkomt uit een burgerinitiatief. Vrijwilligers bezoeken senioren en mensen met een beperking om samen de woonsituatie onder de loep te nemen en vooral om te kijken naar of zelfstandig wonen nog steeds mogelijk is en zo ja, hoe dit zo lang mogelijk voortgezet kan worden.

Samenwerking

Wonen met Gemak gaat nauw samenwerken met organisaties zoals seniorenraden, ouderenbonden, woningcorporaties en de gemeente. Met voorlichting en begeleiding door vrijwilligers en instanties worden de betrokkenen in staat gesteld om hun eigen woonsituatie te beoordelen en aan te passen waar nodig.

De voorbereidingen voor de pilot in de kern Standdaarbuiten vinden in de zomer plaats, waarna de aftrap en de eerste informatiebijeenkomsten in het najaar volgen. De kern Zevenbergschen Hoek volgt daarna.

In de loop van 2018 wordt de evaluatie verwacht en aan de hand daarvan wordt bepaald of de pilot een project gaat worden wat ook in de overige kernen van de gemeente Moerdijk uitgezet wordt.