Moerdijk Marketing stelt aan de Stichting Wielerronde Zevenbergen een subsidie van 12.500 euro ter beschikking. De wielerronde vindt in het eerste weekend van augustus plaats. 

Het doel van Moerdijk Marketing is om huidige inwoners te behouden en nieuwe bewoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Daarom wordt ingezet op ondersteuning van diverse evenementen.

"De wielerronde sluit daarmee precies aan op de doelstelling, want het trekt veel mensen van buitenaf en het is een echt Moerdijks gebeuren", licht wethouder Thomas Zwiers toe.

Met dat laatste doelt Zwiers op de toertocht door de kernen van Moerdijk die op zaterdag 5 augustus tijdens het evenement worden georganiseerd.