Een besluit over een vermeende sluiting van de huisartsenpost aan de Bredaseweg in Etten-Leur is op dit moment niet aan de orde. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur na een gesprek dat zij onlangs heeft gehad met Peter Aben, directeur van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant. 

De mogelijke sluiting van de post werd aangewakkerd door een brief die fractieleider Peter van der Wulp van het Algemeen Plaatselijk Belang (APB) eind juni naar het college stuurde.

De fractie was via 'een vooraanstaand inwoner van Etten-Leur' ter ore gekomen dat de Stichting Huisartsenposten West-Brabant van plan is om de huisartsenpost aan de Bredaseweg te sluiten en de dienstverlening onder te brengen bij de post in Breda.

De Stichting Huisartsenposten West-Brabant is bezig met een onderzoek om de huisartsenzorg in de avonden, nachten en weekenden toekomstbestendig in te richten en hoe zij de zorg hierop kunnen aanpassen. De verwachting is dat dit onderzoek in september is afgerond.

Werkdruk

Op basis hiervan vindt besluitvorming plaats en volgt een stappenplan voor de uitvoering. Behalve in Etten-Leur en Breda bevinden zich huisartsenposten in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Aben verklaarde eerder naar aanleiding van de brief van het APB dat er binnen zijn organisatie zorgvuldig gekeken wordt naar wat er gedaan kan worden om de werkdruk voor de huisartsen te verlichten. Het zijn immers dezelfde huisartsen die overdag dienst doen als bij toerbeurt in de avond, nacht en weekenden.