Doorlopend toeristen naar de gemeente Zundert halen en ze binden aan Zundert en de regio. Dat is het belangrijkste doel dat wethouder Piet Utens en Stichting Platform Recreatie en Toerisme Zundert (PRET) zich gesteld hebben. 

Via de ontwikkeling van een zogeheten Vrijetijdsagenda voor de komende twee tot drie jaar moet die ambitie verwezenlijkt worden.

PRET-voorzitter Gerda Geerts noemt als treffende voorbeelden de boomkwekerijsector en de aardbeiensector. "Bomen behoren eveneens tot het erfgoed van Zundert", zegt ze. "En met aardbeien proef je de streekproductie. Beide sectoren mag je dan ook best benoemen als pijlers."

Om Zundert precies in kaart te brengen, besloot de gemeente begin dit jaar op zoek te gaan naar het DNA. Het resultaat van dat onderzoek wordt na de zomer officieel gepresenteerd.

Het moet een beeld schetsen dat recht doet aan de ware aard van Zundert. Een beeld ook dat kan worden ingezet voor city- of village marketing.