De gemeenten Breda en Zundert gaan samenwerken op het gebied van afvalinzameling. Dit doen ze onder de noemer Van Afval naar Grondstof. 

Wethouder Piet Utens (Zundert) en wethouder Paul de Beer (Breda) zetten hiertoe in het Vogelrevalidatiecentrum Zundert hun handtekeningen onder een overeenkomst.

Met het akkoord werden de besprekingen die de afgelopen maanden tussen de twee partijen plaatsvonden over een wederzijdse samenwerking  met een officieel tintje bekroond.

Model voor de samenwerking op het gebied van afvalinzameling staat het vorig jaar reeds opgestarte samenwerkingsverband tussen de gemeenten Breda en Moerdijk. Dat heeft volgens de Bredase wethouder Paul de Beer al heeft geleid tot een forse reductie en een betere scheiding van afval.

"Je leert van elkaar", weet hij. "Ik ben blij dat Breda en Zundert nu ook op dit vlak partners worden."

Samenwerking

Uit het samenwerkingsverband op het gebied van afvalinzameling moet iets moois groeien. Hiertoe is een aantal actiepunten benoemd voor de komende twee jaar.

Beide gemeenten maken gebruik van elkaars kennis, ervaring en capaciteit rond inzameling, het gebruik van de milieustraten, communicatie, door het testen van andere manieren van inzamelen en door te kiezen voor maatwerk per dorp of wijk.

Klik

"Dat betekent dat we vanuit Afvalservice op een andere manier moeten denken", aldus wethouder Paul de Beer. "Over routes en over de inzet van personeel bijvoorbeeld. Vanuit de Gemeente Breda zit hier echter geen groeistrategie achter. We hebben gewoon een klik met Zundert. "

Het afval in Zundert wordt volgens wethouder Piet Utens tot eind 2018 nog opgehaald door een private onderneming.  "Het streven is dat Breda dat straks hier komt doen, al zal daarbij wel een flexibele schil worden gehanteerd die ondersteuning door een private partij mogelijk maakt. Over een half jaar hopen we een plan van aanpak te kunnen presenteren waarbij alle speerpunten worden benoemd."