Goed nieuws voor de wijk Helwijk in Willemstad over de eerder door PostNL geschrapte brievenbus. PostNL is bereid om de brievenbus te verplaatsen. Voorkeur van de gemeente Moerdijk is om deze te plaatsen nabij De Blokhut. 

Omdat er vanwege de digitalisering steeds minder poststukken zijn heeft PostNL enkele maanden geleden het aantal brievenbussen in Nederland bijna gehalveerd.

Hierdoor is ook de brievenbus in Helwijk verdwenen hetgeen een aantal klachten in deze dorpskern opleverde, vooral van ouderen die nu hun brieven konden posten in Willemstad of een eind verder op de Stadsedijk.

Overleg

PostNL zou deze verplaatsingen doen in overleg met de Gemeente Moerdijk en belangenorganisaties zoals ouderenbonden en stads- en dorpsraden.

Nadat enkele raadsleden hierover aan de bel trokken in de persoon van Pauline Joosten (MoerdijkLokaal) en Cees Huijssoon (Onafhankelijk Moerdijk) bleek dat er door PostNL totaal geen overleg vooraf was geweest.

De Blokhut

Nadat de Gemeente Moerdijk PostNL hierop heeft gewezen, is laatstgenoemde partij nu bereid om de brievenbus weer in Helwijk terug te plaatsen.

Daarmee wordt aan de wensen van een groot deel van de Helwijkse gemeenschap tegemoetgekomen. De Gemeente Moerdijk heeft het voornemen om de bus in de naaste omgeving van De Blokhut te laten plaatsen.