De gemeenten Breda en Zundert gaan samenwerken op het gebied van afvalinzameling. Dit doen ze onder de noemer ´Van Afval naar Grondstof´. Wethouder Piet Utens (Gemeente Zundert) en wethouder Paul de Beer (Gemeente  Breda) tekenen komende dinsdag een overeenkomst.

Beide gemeenten willen een duurzame samenleving waar in de toekomst geen plek meer is voor restafval. Dit betekent volgens hen dat bewoners en bedrijven herbruikbare grondstoffen zoals papier, plastic, drankpakken, glas en textiel nog beter moeten gaan scheiden.

De gemeenten willen andere manieren van inzamelen testen en willen per dorp of wijk maatwerk leveren. Voor de samenwerking is een aantal actiepunten benoemd voor de komende twee jaar. Beide gemeenten maken gebruik van elkaars kennis en ervaring, zoals het gebruik van de milieustraten en de communicatie naar de buurt. 

Elke gemeente blijft zelf de regie houden, zo benadrukken beide partijen. De komende jaren zal de invoering in fases plaatsvinden. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vindt dinsdag plaats in het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert.