Het aan Fort Oranje-eigenaar Cees Engel en zijn medewerkers opgelegde gebiedsverbod voor het Rijsbergse campingterrein blijft gehandhaafd. Dat heeft de rechter donderdag bepaald. 

De rechter deed uitspraak in het kort geding van Cees Engel en de zijnen tegen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over het aan hen opgelegde gebiedsverbod voor het terrein van Camping Fort Oranje in Rijsbergen.

Dat de rechter hen niet in het gelijk heeft gesteld zien de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Gemeente Zundert als een bevestiging van de noodzakelijkheid van deze aanpak.

Herhuisvestingsplan

"Dit betekent dat we verder kunnen op de ingeslagen weg", constateert Leny Poppe-de Looff, de burgemeester van de Gemeente Zundert, tevreden.

"We hebben deze maatregel genomen in het belang van de bewoners om in alle rust te kunnen werken aan het herhuisvestingsplan. Deze uitspraak voorkomt dat er opnieuw onrust kan ontstaan."

Verstoring

Bij de overname van het beheer over camping Fort Oranje door de Gemeente Zundert afgelopen maand werden Cees Engel en zijn staf van het recreatiepark verwijderd.

In totaal negen personen kregen daarbij door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een gebiedsverbod voor de camping opgelegd 'ter voorkoming van ernstige verstoring van de openbare orde'.