Het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders vangt het ontslag van wethouder Frans Fakkers voorlopig zelf op. 

Volgens afspraak wordt wethouder Fakkers bij afwezigheid vervangen door zijn partij- en ambtsgenoot wethouder Eef Schoneveld.

Dat gebeurt nu ook. Het college neemt nu de gevolgen van het ontslag nader onder de loep. Formeel is het een zaak van de coalitiepartijen CDA, VVD en Onafhankelijk Moerdijk. 

De eventuele benoeming van een nieuwe wethouder zal slechts voor de duur van een half jaar zijn aangezien in maart 2018 weer gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.

Lastig vraagstuk

Een lastig vraagstuk, vooral ook omdat de portefeuille van Fakkers ( met onder meer Financiën, Personeel en Organisatie) zonder voldoende voorkennis niet eenvoudig over te nemen.