De door de werkgroep Zunderts Hart gestarte petitie tegen het bouwproject Tantes van Van Gogh geeft volgens de projectontwikkelaar een onjuiste voorstelling van zaken. 

Dit meldt David Castelijn van DC Bouw & Ontwikkeling. 

Dat onder de noemer Behoud Van Goghplein in Zundert campagne wordt gevoerd, vindt Castelijn in de eerste plaats al vreemd. "Het suggereert dat het plein verdwijnt", zegt hij. "Het tegendeel is echter het geval. Het plein wordt juist behouden." 

Daarnaast is Castelijn van mening dat de Werkgroep Zunderts Hart voor haar beurt spreekt. "De Gemeente Zundert is nog bezig de ontvangen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan goed te beantwoorden. Het is vreemd dat er dan via sociale media zo tekeer wordt gegaan."

Zienswijzen 

Volgens Castelijn is het gros van de ontvangen zienswijzen identiek. De andere zijn van gelijke strekking. "De zienswijzen zijn gebaseerd op speerpunten die niet kloppen. Zo wordt aangevoerd dat door het nieuwe plan het zicht op De Willaert zou worden ontnomen. Dit zicht wordt juist versterkt door de manier waarop het nieuwe gebouw wordt weggezet en door de nieuwe laan die richting De Willaert wordt gecreëerd."

Volgens de projectontwikkelaar wordt het pand herbouwd zoals het er in de tijd van Van Gogh uitzag, en hebben onder andere stendenbouwkundigen en de gemeente Zundert zich over het plan gebogen. "Er wordt nu door derden gereageerd vanuit bepaalde emoties."

Plan

Het nieuwe bouwproject Tantes van Van Gogh moet gestalte krijgen op de plaats van de voormalige schoenwinkel De Roos aan de Markt 25 en de woning aan de Sint Elisabethlaan 3a.

Het plan voor het project laat twee gebouwen zien. Aan de zijde van de Molenstraat komen vijf appartementen, en aan de achterzijde worden vijftien appartementen gerealiseerd.

Verder is er een ondergrondse parkeerkelder en wordt een twaalf meter brede doorsteek gecreëerd tussen het Van GoghHuis en Van Goghplein. Die verbinding wordt in de avonduren afgesloten.