Volkstuinders Vereniging Etten-Leur (VVEL) werd opgericht op 8 februari 1992. Inmiddels dus ruim 25 jaar geleden. Omdat een vereniging van volkstuinders vooral in de zomer actief is, werd besloten dit jubileum hartje zomer, om precies te zijn op zaterdag 1 juli in de Turfvaart te vieren. 

Voor 1992 konden hobbytuinders op diverse locaties in de gemeente rechtstreeks van de gemeente Etten-Leur tuinen huren. Toen de groei in volkstuinen enorm toenam, werd in overleg met de gemeente besloten tot de oprichting van een zelfstandige vereniging.

Het is gebleken dat VVVEL inmiddels in een belangrijke sociale behoefte voorziet. De afgelopen jaren hebben steeds meer jongeren ontdekt hoeveel plezier kan worden beleefd aan tuinieren. Ook de groeiende belangstelling voor biologisch tuinieren heeft een steentje bijgedragen aan deze groei.

De VVVEL beheert in Etten-Leur een drietal volkstuincomplexen. Het oudste en tevens kleinste complex ligt aan de Kokkestraat, tegen de A58. Hier zijn 37 tuinen van 120m2 in gebruik. Op de Leur ligt het complex Tuindersweg. Een aantal jaren geleden is, mede als gevolg van het ontstaan van nieuwe woonwijken zoals De Keen en Schoenmakershoek, uitbreiding gegeven aan het complex.

Gebruik

Hier liggen nu 92 tuinen van 120m2. De jongste loot aan de boom van VVVEL is het complex aan de Streek. Dat werd twee jaar geleden in gebruik genomen, nadat het vorige complex op enkele honderden meters van het huidige moest wijken voor woningbouw. Hier zijn 55 standaardtuinen van 120m2 uitgezet.

Met name bewoners uit de wijken Grauwe Polder en Centrum West zullen zich aangetrokken voelen tot de ligging van complex De Streek. Hier bevindt zich ook het algemene verenigingsgebouw inclusief een kantine, ruim toilet en een grote opslagruimte voor de berging van materialen.

Binnen ieder complex werkt een coördinator, die het aanspreekpunt is voor de leden die van de tuinen gebruik maken. De coördinator is tevens bestuurslid en houdt een oogje in het zeil of het clubreglement goed nageleefd wordt.

Internationaal

Ieder lid van VVEL beschikt over een sleutel van het complex waar hij zijn tuin heeft. Op de Streek is een internationaal gezelschap gevestigd: Nederlanders werken naast tuinliefhebbers uit Portugal, Vietnam, Servië, Frankrijk, Marokko, Turkije en Iran. Ook steeds meer vrouwen weten te weg naar een volkstuin te vinden om groenten, fruit en/of bloemen te telen.

Veel mensen onderschatten het werk in een tuintje. De meest geteelde groenten zijn boontjes en tuinbonen, paprika’s en sla. "Lekker in je eigen tuin wroeten. Je bent altijd lekker en gezond bezig!", zegt Ton Groeneveld, ex-voorzitter en samen met Kees Naalden lid van het eerste uur.

Een commissie die uit tien leden bestaat heeft een jubileumfeest in petto op zaterdag 1 juli in de Turfvaart. Behalve de burgemeester en twee wethouders worden er minstens 145 leden van de vereniging verwacht. Er worden Oud-Hollandse spelen gespeeld en Ronnie Buiks komt tonpraten.