Een aangekondigde informatiebijeenkomst voor bewoners van de Rijsbergse camping Fort Oranje in het gemeentehuis van Zundert donderdagavond is door de Gemeente Zundert afgeblazen. 

Het was de bedoeling dat burgemeester Leny Poppe-de Looff en directeur Tijs van Lieshout van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant donderdagavond uitleg zouden geven aan de bewoners van Fort Oranje.

Dit zou dan voornamelijk gaan om herhuisvesting en huur, het beheer van de camping en het oprichten van een klankbordgroep.

De bijeenkomst was gesplitst in enerzijds een onderhoud met Nederlandstalige bewoners en anderzijds anderstalige bewoners.

Achtergronden

Daar is nu dus van afgezien. Volgens de Gemeente Zundert dient een goede bijeenkomst op een zorgvuldige manier plaats te vinden.

Om mensen de ruimte te geven vragen te stellen, gaat zij nu gesprekken in kleiner verband voeren. Deze gesprekken zijn volgens de Gemeente Zundert gerelateerd aan de verschillende achtergronden en problemen van de bewoners. 

Persoonlijk

Vragen zijn over de persoonlijke situatie van bewoners wil zij in een zorgvuldig en meer persoonlijk gesprek met de bewoners communiceren.

Om die reden acht de Gemeente Zundert een informatiebijeenkomst voor alle bewoners van Fort Oranje tegelijk nu niet zinvol. In de komende periode zal de Gemeente Zundert de campingbewoners persoonlijk uitnodigen voor deze gesprekken, zo heeft zij aangekondigd.