Volgens directeur Peter Aben van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant wordt er binnen zijn organisatie zorgvuldig gekeken wat er gedaan kan worden om de werkdruk voor de huisartsen te verlichten. 

Het zijn immers dezelfde huisartsen die overdag dienst doen als bij toerbeurt in de avond, nacht en weekenden.

"Dat gebeurt overigens niet alleen bij ons, het is een landelijk vraagstuk." Aben reageert daarmee op de vraag of er eventueel in de nabije toekomst sprake is van een sluiting van de huisartsenpost in Etten-Leur.

Die mogelijke sluiting werd deze week aangewakkerd door een brief die fractieleider Peter van der Wulp van het Algemeen Plaatselijk Belang (APB) stuurde naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Aanrijtijden

De fractie was via ‘een vooraanstaand inwoner van Etten-Leur’ ter ore gekomen dat de Stichting Huisartsenposten West-Brabant van plan is om de huisartsenpost aan de Bredaseweg te sluiten en de dienstverlening onder te brengen bij de post in Breda.

"Dit betekent dat inwoners van Etten-Leur buiten de reguliere openingstijden van de overige huisartsenposten gedwongen worden naar Breda te reizen voor ondersteuning op medisch gebied. Daarmee worden ook de aanrijtijden van de noodarts behoorlijk verlengd", aldus Van der Wulp.

Verleden

Volgens de fractieleider zou snelle medische hulp tijdens de avond- en nachturen daarmee tot het verleden gaan behoren.

Van der Wulp realiseert zich dat de huisartsenpost onder een stichting valt welke gefinancierd wordt vanuit de gezamenlijke zorgverzekeraars en derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, maar vraagt het college toch dringend aandacht voor deze kwestie.

Aangewezen

Vanuit de gemeente Moerdijk heeft ook gemeenteraadslid Cees Huijssoon van de fractie van Onafhankelijk Moerdijk aan de bel getrokken.

"Gelet op het feit dat de ruim 14.500 inwoners van de kern Zevenbergen voor medische hulp in de avonduren en weekenden zijn aangewezen op deze geneeskundige voorziening is er onder deze grote groep inwoners van onze gemeente enige maatschappelijke onrust ontstaan", stelt het raadslid. "Sluiting zou tot gevolg kunnen hebben dat deze mensen dan zijn aangewezen op Roosendaal en/of Breda, waardoor langere aanrijtijden voor patiënten en dienstdoende artsen ontstaan."

Complexer

Directeur Peter Aben van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant erkent dat het werk voor de artsen op de verschillende posten alsmaar toeneemt, zo ook in Etten-Leur.

"Mensen blijven langer in de thuissituatie en worden ouder. Dat maakt het allemaal wel veel complexer. Ondersteunend personeel hebben we niet meteen voorhanden, daar gaat eerst een opleiding aan vooraf." Hij vertelt dat er binnen zijn organisatie in gesprek met alle aangesloten huisartsen wordt gekeken hoe bepaalde zaken slimmer geregeld kunnen worden.

Patiënt

Van een sluiting van de post in Etten-Leur is op dit moment dan ook zeker geen sprake. Wel vindt Aben dat patiënten zelf ook wat kunnen doen om die werkdruk voor de artsen te verlichten. "Voor levensbedreigende situaties moet niet de huisartsenpost gebeld moet worden, maar 112. Daarnaast moet de patiënt zich heel goed realiseren of er sprake is van spoed."

Behalve uit Etten-Leur zelf en Zevenbergen zijn ook inwoners van Langeweg, Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Achtmaal, Rucphen, Schijf, Zegge, Bosschenhoofd, St. Willebrord, Hoeven en Oudenbosch aangewezen op de Huisartsenpost Etten-Leur.

"Overigens loopt het onderzoek naar de herinrichting van de vier posten in West-Brabant, Etten-Leur, Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom, al sinds begin dit jaar. Nogmaals, we doen dat heel zorgvuldig en zullen ook tijdig communiceren als er iets gaat veranderen", besluit de directeur.