Via een nieuwsbrief heeft Treeport Zundert meer dan 600 boomkwekers, handelaren en aanverwante bedrijven opgeroepen om samen voorzorgsmaatregelen te treffen om de risico’s in de plantenhandel binnen de regio te beheersen. 

Het is volgens Treeport Zundert van groot belang om de zogeheten Bufferzone 14b samen in stand te houden, dit om onder andere bacterievuur te kunnen opsporen.

Planten die bepaalde ziektes of aantastingen hebben, kunnen namelijk niet verhandeld worden. Kwekers nemen uiteraard zelf al diverse maatregelen om de ziektes en aantastingen te voorkomen.

Bewijsstukken

Voor de handel is het echter van groot belang dat er standaard regionaal gecontroleerd wordt. Klanten en importeurs van de planten eisen namelijk bewijsstukken die aantonen dat de planten afkomstig zijn van ziektevrije gebieden.

Daarom is een gezamenlijke regionale en collegiale aanpak van groot belang, zo benadrukt Treeport Zundert. Hoe meer en hoe beter de controles worden uitgevoerd, des te minder risico’s er zijn dat de plantenhandel in de regio op slot gaat en er niet meer gekweekt en verhandeld mag worden.

Doemscenario

Dat laatste zou  een doemscenario zijn voor de boomteeltsector in Zundert en omstreken, stelt Treeport Zundert. Ook in 2017 heeft Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. van Naktuinbouw de mogelijkheid gekregen om collectief deel te nemen aan de Opsporing Bacterievuur in de Bufferzones.

Ook degenen die geen waardplanten hebben of bijvoorbeeld toeleverancier zijn, kunnen toch deelnemen aan de regeling om zo de lasten gemeenschappelijk te dragen en te delen.