Bedrijventerrein De Koekoek in Zevenbergen heeft op dit moment meerdere bestemmingsplannen die van kracht zijn op het terrein. Deze plannen zijn dusdanig dat er verschillende regelingen gelden voor eventuele bebouwing. 

Ook zijn enkele van deze bestemmingsplannen zeer gedateerd. De gemeente Moerdijk hoopt met een beheersverordening op korte termijn de bestemmingsplannen te kunnen actualiseren. 

Een beheersverordening is een gemeentelijk instrument, bedoeld voor planologisch laagdynamische gebieden waarmee het bestaande gebruik en de bestaande bouwmogelijkheden van een gebied vastgelegd kan worden.

Deze beheersverordening wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis in Zevenbergen. Hier kan door iedereen een inspraakreactie op gegeven worden. Ook wordt een inloopavond georganiseerd.

Actualiseren

Na vaststelling van de beheersverordening kan gestart worden met het actualiseren van de huidige bestemmingsplannen. De gemeente Moerdijk laat hierin opnemen dat het terrein voor lichte industrie (categorie 2) beschikbaar is.

Wethouder Eef Schoneveld meldt dat deze keuze bewust is genomen, omdat het eventueel aanpassen van het bestemmingsplan naar woningbouw makkelijker is dan van woningbouw naar lichte industrie.

Verantwoordelijkheid

Ook vertelt hij dat de vervuilde grond van de voormalige fabriek van Caldic nog niet geschoond is. "Dit is een verantwoordelijkheid van de Provincie Noord-Brabant, die ook de kosten moet betalen."