De gemeente Moerdijk gaat het huidige team van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van negen professionals uitbreiden met twee nieuwe collega’s en een procesondersteuner. Ook wordt de werving opgestart voor een nieuwe CJG-coördinator. Deze uitbreiding blijkt noodzakelijk, want de jeugdigen die zorg nodig hebben binnen de gemeente nemen niet af. 

De professionals moeten hulp verlenen in de ruimste zin des woords. Zij zijn naast consultant voor onder andere scholen, huisartsen en zorginstellingen, ook zorgverlener. Iets waar ze nu niet altijd aan toekomen. De complexe veiligheidscasuïstiek en de toegenomen administratieve last zijn hier oorzaken van.

Daarnaast komen de professionals steeds meer problemen tegen die gezinsoverstijgend zijn. Denk hierbij aan schulden binnen het gezin, problemen met de Wmo, maar ook verslaving speelt dikwijls een rol.

Om vooral deze multiproblematiek het hoofd te bieden, wordt hier één van de professionals voor vrij gemaakt. Deze coördinator zal zich dus met name richten op hulp die verder gaat dan de alleen de jeugdige zelf. De nieuw aan te trekken CJG-coördinator gaat de huidige coördinator vervangen. Daarnaast gaat hij gebruikmaken van het generatiepact, maar blijft wel als adviseur betrokken, zodat kennis en expertise ingezet kan blijven worden.

Huisartsenroute

Wethouder Eef Schoneveld vertelt dat op dit moment de huisartsenroute niet genoeg en ook niet efficiënt gebruikt wordt. Deze huisartsenroute is voor niet vrij toegankelijke zorg. Deze route moet dus versterkt worden. Daarom pleit Schoneveld voor goede afstemming tussen huisartsen onderling en over alle zaken die op jeugdzorg van toepassing zijn. Het doel hiervan is om de zorg zo dicht mogelijk bij de zorgvrager te organiseren.

De uitbreiding van het CJG-team moet ervoor zorgen dat de jeugdzorg binnen de gemeente Moerdijk zich verder kan ontwikkelen, de werkdruk afneemt en dat het team weer op volle sterkte komt. Dan kan de stap naar "de beweging naar voren gemaakt" worden, waarbij meer preventie voorop staat.