Vergunning eigenaar munitiebrand Paukeslag in 2015 nog gecontroleerd

De bewoner van de Paukeslag in Etten-Leur, waar maandagavond 29 mei brand woedde, is in december 2015 voor het laatst gecontroleerd door de politie op zijn opgeslagen munitie. Door de opgeslagen munitie ging de brand gepaard met ontploffingen.

In december 2015 voldeed deze verzameling munitie, waarvoor de bewoner sinds 1 juli 2012 een ontheffing had van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, aan de voorwaarden.

Dat blijkt uit informatie van de gemeente Etten-Leur in een reactie op brieven die de fracties van de PvdA en de CDA naar aanleiding van de brand hadden gestuurd.

Voor het verwijderen van de munitie na de brand op 29 mei werd specialistische hulp ingeschakeld van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Een deel van de munitie is twee dagen later op een veilige plek in de gemeente Moerdijk onschadelijk gemaakt.

Bezit ontheffing

De gemeente laat weten dat in Etten-Leur een kleine zeventig mensen in het bezit zijn van een ontheffing voor het in bezit hebben van explosieven en munitie. In de meeste gevallen gaat het hier om mensen die lid zijn van een schietvereniging of die over een jachtwapen beschikken.

Iedere verleende ontheffing moet minimaal eenmaal in de drie jaar gecontroleerd worden. In het geval van de Paukeslag gebeurde dat dus voor het laatst in december 2015. Toen voldeed de verzameling aan de voorwaarden. Of dat ten tijde van de brand ook het geval was, is onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.

Incident

De gemeente en de politie gaan er op grond van de beschikbare informatie vanuit dat de brand aan de Paukeslag een incident is geweest. "Over het algemeen zijn de houders van een ontheffing zeer goed op de hoogte van de regelgeving en leven ze deze strikt na."

"De politie zal haar inspanningen voor een adequate voorlichting voor de houders van een ontheffing continueren. Er is voor de gemeente en politie geen aanleiding om nadere maatregelen te treffen", zo laat de gemeente Etten-Leur weten.

Lees meer over:
Tip de redactie