Uitstoot van benzeen moet minder bij industrieterrein Moerdijk

Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt om de aanwezigheid van benzeen in de lucht rond het bedrijf zo snel mogelijk tot het minimum te beperken. 

De provincie is verantwoordelijk voor het milieutoezicht bij het bedrijf.ATM heeft de afgelopen jaren zelf al flink geïnvesteerd in maatregelen om benzeenuitstoot tegen te gaan.

Directe aanleiding voor intensivering van de aanpak is een advies van de GGD. Die raadt aan om – vooral met het oog op de gezondheid van de mensen die in de directe omgeving van ATM werken – extra inspanningen te doen om de uitstoot van benzeen zo snel mogelijk tot het absolute minimum terug te dringen.

De verhoogde benzeenconcentratie in de lucht op industrieterrein Moerdijk heeft al jarenlang de aandacht en heeft onder meer geleid tot de oprichting van het e-nose-netwerk. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het bedrijfsproces van ATM – waarbij van tijd tot tijd benzeen vrijkomt bij scheepsactiviteiten en het lossen van slib – en schepen die ontgassen op het Hollandsch Diep. Hiervoor is inmiddels een ontgassingsverbod ingesteld.

Verbeterprogramma

De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ter bescherming van de werknemers eisen gesteld met betrekking tot het verminderen van blootstelling aan benzeen van de ATM-werknemers.

ATM heeft al enige tijd geleden een verbeterprogramma ingezet dat de komende tijd nog door zal lopen. De provincie en ATM hebben TNO opdracht gegeven een extra meetnet op te zetten, zodat de effecten van de maatregelen de komende tijd nog beter kunnen worden gemonitord.

Metingen wijzen overigens uit, en de GGD bevestigt dit, dat inwoners van de dorpskernen van Moerdijk, Klundert en Strijensas geen nadelige gevolgen ondervinden en hebben ondervonden van de benzeenproblematiek.

Lees meer over:
Tip de redactie