Etten-Leur herkent zich niet in probleem van tekort aan woningen

De gemeente Etten-Leur zegt zich niet te herkennen in het door D66-raadslid Patricia van Dongen geschetste probleem van een tekort aan woningen voor met name alleenstaanden en ouderen met een inkomen van tussen de 34.000 en 40.000 euro.

Van Dongen maakte hiervan melding in een brief die ze begin april naar het college van burgemeester en wethouders stuurde.

Burgemeester en wethouders vragen zich af waar het raadslid de informatie vandaan heeft over het woningtekort en welke bron ten grondslag ligt aan de opmerking dat de genoemde inkomensgroepen minder kans zouden hebben om een passende woning te vinden.

Prognoses

Het college zegt te beschikken over onder andere prognoses van de provincie en cijfers van woningzoekenden die de Woonstichting Etten-Leur (WEL) bijhoudt, zo laat zij in een reactie aan Patricia van Dongen weten.

"De provinciale prognoses gaan voor berekende ontwikkelingen standaard uit van een acceptabel woningtekort. Mede daarop zijn de regionale afspraken gebaseerd tussen provincie en gemeenten over te realiseren nieuwbouw. Die afspraken zijn voor ons getalsmatig de basis voor het nieuwbouwprogramma voor de komende jaren."

"Verder gaan wij voor te realiseren woningtypen en te huisvesten (doel)groepen uit van actuele lokale cijfers over vraag en aanbod.”

Adviesrapport

Behalve uit de cijfers van Woonstichting Etten-Leur put de gemeente hiervoor ook uit andere bronnen. Bijvoorbeeld het in opdracht van de gemeenten Breda, Oosterhout en Etten-Leur door bureau Fakton opgestelde adviesrapport waarin onder andere de zogeheten ‘effectieve vraag’ naar nieuwbouw in woningtypen en woonmilieus is berekend. 

Dat geldt ook voor vrij recente feiten en cijfers over doelgroepen en woonlasten die het bureau RIGO in opdracht van de gemeente, WEL en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) Etten-Leur in beeld heeft gebracht.

"Een conclusie uit dat rapport is dat er geen sprake is van tekorten. De woningmarkt van Etten-Leur is vrij evenwichtig."

Projecten

Op basis van nu beschikbare documenten concludeert de gemeente Etten-Leur dat het voor de inkomensgroep tussen 34.000 en 40.000 euro nodig is om programmatisch meer ruimte te bieden.

Via nieuwbouw van vrije sector huurwoningen en specifieke projecten zoals Collectief particulier opdrachtgeverschap wil zij daar de komende jaren invulling aan geven.

"Behalve via nieuwbouw willen we ook afspraken maken met de WEL en de HBV om sociale huurwoningen die kwalitatief een huurprijs rechtvaardigen boven de zogeheten liberalisatiegrens van 711 euro per maand de komende jaren naar het middeldure huursegment door te schuiven. Met WEL en HBV willen we verder komen tot afspraken om binnen de mogelijkheden van het systeem van woonruimtebemiddeling woningen beschikbaar te laten stellen. Als laatste zijn we met WEL en de HBV in gesprek om de komende jaren weer huurwoningen te verkopen."

Lees meer over:
Tip de redactie