Leerlingen Munnikenheide College in het nieuw voor schoonmaakactie

De eerste klassers van het Munnikenheide College op de locaties Etten-Leur en Rucphen kunnen weer aan de slag. Onlangs werd het convenant voor het schoonhouden van de omgeving weer met een jaar verlengd. 

De Etten-Leurse wethouder Jan van Hal overhandigde ter ere daarvan donderdag nieuwe veiligheidshesjes, handschoenen en knijpers voor de jeugd. Dat gebeurde in het gebouw van het Munnikenheide College aan het Trivium in Etten-Leur.

Ronald Reinhoudt is naast docent Economie tevens de van enthousiasme en ideeën overborrelende coördinator Maatschappelijke Stage. Onderdeel daarvan is onder andere het schoonhouden van de schoolomgeving. De eerste klassers, zo’n 180 tot 200 leerlingen in Etten-Leur en Rucphen, gaan daarvoor gewapend met knijpers en vuilniszakken op pad. Dit gebeurt tijdens de projectweken. "We hebben zoveel verzameld. Door het vele gebruik is alles versleten. We hebben nu mooie nieuwe veiligheidshesjes met logo, knijpers en handschoenen."

Onrust

Leraar Nederlands Fred Nederpel, tevens coördinator van de Maatschappelijke Stage, hield donderdag voor de symbolische ondertekening van het convenant een korte toespraak, die voor de kinderen van klas EK1B iets te lang dreigde te worden. Wethouder Jan van Hal nam vervolgens het woord en zei daarvoor maar drie kwartier nodig te hebben. De onrust onder de leerlingen steeg.

Snoepjesroute

Een zucht van opluchting was te horen toen bleek dat het een grapje was en hij een vergelijking trok met het opruimen van de ‘snoepjesroute’. "Jullie moeten goed kunnen werken en goed zichtbaar zijn”, zei hij, “een knijpertje om je rug te sparen en een hesje en handschoenen voor de veiligheid." Daarna overhandigde de wethouder aan Ronald Reinhoudt een setje schoonmaakmiddelen. De gemeente heeft voor zestig nieuwe hesjes, dertig knijpers en dertig paar handschoenen gezorgd.

Tip de redactie