SP-fractie Tweede Kamer buigt zich over Fort Oranje

De voorgenomen sluiting van de Rijsbergse camping Fort Oranje houdt ook de gemoederen in de Tweede Kamer bezig. 

Namens de SP-fractie in de Twee Kamer stelde Sandra Beckerman woensdagmiddag vragen over de op Fort Oranje spelende problematiek een de aanpak daarvan.

Zo wil Beckerman van minister Ronald Plasterk graag diens reactie op het besluit van de gemeente Zundert om Fort Oranje te sluiten.

Ook is zij benieuwd of de minister eveneens van mening is dat de situatie voor de ruim 600 kwetsbare mensen die er verblijven, mensonterend is, dat zij hulp nodig hebben en niet gecriminaliseerd moeten worden.

Menswaardig

Daarnaast wil Beckerman antwoord op de vraag waarom het zo lang heef moeten duren voordat (regio) gemeenten de criminaliteit op Fort Oranje hebben kunnen aanpakken, waarmee zij tegelijkertijd onschuldigen - onder wie 120 kinderen - een menswaardig alternatief hadden kunnen bieden.

Zij vraagt de minister eveneens hoe hij er komend jaar voor gaat zorgen dat alle onschuldige mensen menswaardig worden geherhuisvest, waarbij gemeenten en woningcorporaties verantwoordelijkheid nemen voor hun inwoners omdat zij in het verleden mensen hebben 'getipt' om op Fort Oranje te gaan wonen.

Groepen

Beckerman wil namens de SP-fractie ook graag inzicht krijgen welke groepen gasten c.q. bewoners op de camping verblijven en hoe er bij herhuisvesting met deze verschillende groepenrekening wordt gehouden. 

Zij noemt daarbij als voorbeeld recreanten, arbeiders uit verschillende (Oost) Europese landen, personen of gezinnen zonder vaste woon- of verblijfplaats,

Verder wil zij duidelijkheid over de beschikbare middelen vanuit gemeenten, provincie en Rijk beschikbaar voor de integrale aanpak van Fort Oranje en hoe het budget vanuit het Rijk wordt gedekt.

Grondslagen

Voorts wil Beckerman antwoord op de vraag op welke andere campings en in welke andere gemeenten in ons land speelt een soortgelijke problematiek speelt van enerzijds schrijnende problemen op het gebied van de geestelijke- en lichamelijke gezondheid, vervuiling en brandveiligheid, en anderzijds problemen met de openbare orde, (sociale) veiligheid en criminaliteit.

Hiernaast vraagt zij minister Ronald Plasterk of het klopt dat er voor burgemeester en wethouders te weinig (integrale) wettelijke grondslagen zijn om tot handhaving en sluiting van campings c.q. vakantieparken over te gaan, en hoe en op welke termijn hij dit gebrek aan wet- en regelgeving wil gaan oplossen.

Lessen

Tot slot wil zij weten welke lessen de ambtelijke regiegroep - waar alle overheden (rijk, provincie en gemeente), hulpdiensten, gezondheidsorganisaties en Taskforce Brabant-Zeeland in zitten - kan trekken uit de casus in Zundert waardoor niet in elke gemeente het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden en problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Lees meer over:

Gerelateerde artikelen

Tip de redactie