College wil Edward Poppe Internaat Etten-Leur niet behouden

Het college van burgemeester en wethouders in Etten-Leur ziet ervanaf om het Edward Poppe Internaat inclusief de voorbouw te behouden. 

Dat staat in het voorstel dat maandag 19 juni wordt besproken in de gemeenteraad. 

Behoud van de voorgevel had het college eerder nog als optioneel gesteld, maar burgemeester en wethouders zijn nu van mening dat handhaving van de voorbouw van het Edward Poppe Internaat beperkingen zal opleveren bij de invulling daarvan. Ook vindt het college de monumentale waarde gering.

De gemeente Etten-Leur is voornemens om op het terrein van het vroegere klooster en internaat honderd woningen te realiseren (huur en koopwoningen in de vrije sector), verdeeld over meerdere complexen en in maximaal vijf bouwlagen.

Petitie

Onder andere de fractie van Ons Etten-Leur heeft gepleit voor het behoud van het historische pand. Volgens fractieleider Lia Boeren omdat het Edward Poppe Internaat een bijzondere uitstraling heeft, karakter geeft aan dit deel van Etten-Leur en voor velen een emotionele waarde heeft. Een online petitie voor instandhouding van het gebouw leverde zo'n vierhonderd handtekeningen op.

Toon Buckens hield tijdens de voorbereidende gemeenteraadsvergadering namens de bewoners van de Edward Poppelaan en het Don Boscoplantsoen een pleidooi voor het behoud van de gevel van het Edward Poppe Internaat.

Hij zette zijn pleidooi kracht bij met een handtekeningenlijst van 39 bewoners uit de omgeving. Volgens Buckens is het gebouw door zijn cultuurhistorische als architectuurwaarde zeer zeldzaam op regionaal niveau.

Realistisch

Volgens het college geeft volledige sloop van het bestaande gebouw de meest realistische kans op een marktconform verkoopresultaat. Hiervoor wordt gekozen omdat hergebruik van het gebouw voor de functie wonen of maatschappelijke doeleinden niet realistisch is. Behoud van het volledige pand betekent dat ruim 4.000 vierkante meter verhuurbare oppervlakte op de markt komt; behoud van uitsluitend de voorbouw betekent dat er 1.500 vierkante meter verhuurbare oppervlakte op de markt komt.

"Hergebruik van het pand, geheel of gedeeltelijk, ten behoeve van maatschappelijke doeleinden vergt een zeer hoge investering', meent het college van burgemeester en wethouders in het raadsvoorstel.

"Een investering die alleen goedgemaakt kan worden bij 100 procent verhuur van het pand voor minstens twintig jaar tegen een marktconforme huurprijs. Gelet op het aanbod binnen de gemeente Etten-Leur aan panden ten behoeve van maatschappelijke doeleinden, verwachten wij niet dat een dergelijke investering rendabel te maken is. Als eenmaal een dergelijke investering is getroffen, zal sprake zijn van een pand dat ten opzichte van de modernere panden voor een dergelijk gebruiksdoel minder courant is."

Investering

Hergebruik van het pand voor woningbouw vergt een nog hogere investering en is duurder dan wanneer er nieuwbouw wordt gepleegd, zo beredeneert het college verder. "Indien behoud van het pand geheel of gedeeltelijk ten behoeve van maatschappelijke doeleinden of van woningbouw taakstellend zal zijn, dan zal dit onherroepelijk leiden tot een sterk verlaagde grondopbrengst.'

Daarbij komt dat de gevel op zichzelf bouwkundig al behoorlijk aangetast is door de vervanging van de karakteristieke stalen kozijnen door kunststofkozijnen. Bij handhaving van de gevel zouden deze kozijnen vervangen moeten worden. Verder geeft handhaving van de gevel een behoorlijke beperking voor het te realiseren programma daarachter.

Lees meer over:
Tip de redactie