Gemeente Moerdijk presenteert Kadernota voor komende vier jaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft de Kadernota gepresenteerd waarin de plannen voor de komende vier jaar opgenomen zijn. De Kadernota is inmiddels ook aan de gemeenteraad uitgereikt. 

Wethouder Frans Fakkers noemt als speerpunten van de Kadernota een solide begroting en burgerparticipatie, maar ook de interne organisatieontwikkeling staat op de agenda. Fakkers vertelt ook dat de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar plaatsvinden geen enkele invloed hebben op de Kadernota. Hierin staan verder zaken als onder andere zorg, werkgelegenheid, veiligheid, duurzaamheid en wonen vermeld.

Er wordt een integraal plan van aanpak gemaakt om eenzaamheid te bestrijden in alle kernen van de gemeente. Wethouder Eef Schoneveld vertelt dat eenzaamheid onder ouderen een groot probleem is. Bij een werkbezoek aan Rotterdam bleek dat maar liefst dertig procent van de 60-plussers hier last van heeft en dat zij dus amper of geen sociale contacten hebben. "Deze situatie moeten we in onze gemeente voorkomen", aldus de wethouder.

Stratenmaker

De gemeente Moerdijk gaat in samenwerking met de branche mensen met een bijstandsuitkering opleiden tot stratenmaker. Het gaat hier om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. "Dit is onderdeel van een pilot", vertelt wethouder Thomas Zwiers. Ook heeft de gemeente budget vrij gemaakt om zelf acht tot tien mensen in dienst te nemen die eenzelfde achtergrond hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld gaan werken bij de buitendienst.

Burgemeester Jac Klijs vertelt dat op het gebied van veiligheid de gemeente de samenwerking met andere zeehavens steeds meer intensiveert. "Wat in de zeehaven van bijvoorbeeld Rotterdam gebeurt, gebeurt namelijk ook bij ons", meldt hij. "Denk hierbij aan drugstransporten, maar ook gedwongen prostitutie komt voor. Als we meer samenwerken en beter communiceren, lopen we niet steeds achter de feiten aan."

Duurzaamheid

Bij de presentatie van de plannen voor duurzaamheid grapt wethouder Jaap Kamp dat de gemeente Moerdijk het klimaatakkoord van Parijs wél heel belangrijk vindt. Er zijn afspraken gemaakt met Stichting Energie Transitie Moerdijk waardoor een aantal grote projecten opgepakt kunnen worden.

Over woningbouw wordt na de zomer een debat gepland met de gemeenteraad. Het gevoel leeft dat de gemeente niet genoeg bouwt. Wethouder Kamp ervaart dat anders. "We willen echt wel, maar het is belangrijk dat we dat doen voor én de juiste doelgroep én op de juiste plaats."

Tip de redactie