Als het aan de samenwerkende overheden in Brabant en Zeeland ligt gaat de 380 kV hoogspanningslijn van het Zeeuwse Rilland naar Tilburg lopen via de Brabantse Wal naar Roosendaal-Borchwerf, bij Woensdrecht ondergronds. 

Van Roosendaal-Borchwerf tot en met Standdaarbuiten wordt geadviseerd de lijn langs de westzijde van de A17 te laten lopen en van Standdaarbuiten tot Tilburg op het noordelijk tracé via Hooge Zwaluwe en Loon op Zand via de Bosroute.

Het adviesrapport is donderdag in Den Haag overhandigd aan minister Henk Kamp. Dat gebeurde door Ron Dujardin, regionaal bestuurlijk trekker en wethouder in Etten-Leur, Erik van Merrienboer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Paul Vermeulen, technisch voorzitter van de Regio West-Brabant (RWB).

Belangrijk in het advies van de samenwerkende overheden is het invulling geven aan een drietal specifieke onderdelen om de leefomgeving en de ruimtelijke kwaliteit in het gebied niet verder aan te tasten en zo nodig te verbeteren. Voor het gesignaleerde ruimtelijk knelpunt in de gemeente Moerdijk, ten noorden van Zevenbergschen Hoek, stellen de samenwerkende overheden een planstudie voor.

Uitlegbaar

Regionaal bestuurlijk trekker Ron Dujardin heeft het proces geleid om tot dit meest gedragen tracé te komen. Hij kijkt terug op een geslaagd proces, maar realiseert zich dat keuzes rond een hoogspanningstracé altijd ergens pijn doen. "We zijn heel bewust op zoek gegaan naar een méést gedragen tracé. Ik ben heel tevreden over de samenwerking en denk dat we met dit advies een prima resultaat hebben bereikt. Het advies is goed gemotiveerd en uitlegbaar. De samenwerkende overheden geloven in de gezamenlijke maatschappelijke meerwaarde."

Het voorkeurstracé is tot stand gekomen na zorgvuldige inhoudelijke beoordeling. Ook werd ingezoomd op lokale situaties, bijzondere aandachtsgebieden en opgaven en pluspunten op het gebied van leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit.

Daarbij zijn criteria als geen nieuwe doorsnijdingen van het landschap, combineren, leefomgeving (onder andere gevoelige bestemmingen) en natuur uitgangspunten geweest.

Besluit

Eind juni wordt van minister Kamp een besluit verwacht over het voorgenomen Voorkeursalternatief (VVKA). Daarna volgt de procedure voor de Rijkscoördinatieregeling met inpassingsplan en vergunningen en een definitief besluit. Naar verwachting wordt begin 2022 gestart met de aanleg van de lijn.