Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot opent op Tweede Pinksterdag (5 juni) de Vriendentuin op de open dag van zorgboerderij De Bremberg aan de Lage Bremberg in Etten-Leur. 

Zij doet dat samen met Ton van der Biezen, directeur van de Federatie Landbouw en Zorg. De Vriendentuin is onderdeel van de uitbreiding van de boerderij.

De Bremberg biedt dagbesteding aan een brede doelgroep. Mensen die bijvoorbeeld kampen met psychische problemen, burn-out, dementie of ADHD. Floor Limbeek, die samen met haar moeder Jacinta Roks de zorgboerderij runt, ziet ernaar uit om flink uit te breiden.

De Vriendentuin is een van de eerste projecten die Limbeek met de uitbreiding van haar zorgboerderij heeft opgepakt. "In deze tuin verbouwen we voedsel voor de plaatselijke voedselbank. Het is goed dat voedselbanken en zorglandbouw elkaar gevonden hebben om verse groente en fruit naar de voedselbanken te krijgen. Zo leveren we nu al verse komkommers aan de voedselbank met steun van agrariërs uit de omgeving."

Plek

Zij hoopt van harte dat andere Brabantse zorgboeren het voorbeeld van de Vriendentuin volgen. "Dat zou voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselpakketten van de voedselbanken heel goed nieuws zijn. Maar ook voor de mensen die op de Vriendentuin gaan werken. Dat zijn mensen met een beperking, en die vinden met dit werk weer hun plek in de maatschappij. Het is dus een project waar heel veel mensen baat bij hebben", aldus Floor Limbeek.

Op dit moment zijn er landelijk 41 Vriendentuinen; in Brabant, inclusief De Bremberg, wordt dit nummer 42. Ton van der Biezen, projectleider Vriendentuinen vanuit de Federatie Landbouw en Zorg, zegt: "Wij hopen van harte dat vele zorgboeren gaan volgen om een Vriendentuin te starten, zodat we in Brabant maar ook elders in het land veel meer en vaker verse groente en fruit aan de regionale voedselbanken kunnen leveren. Het is dankzij de steun van Stichting DOEN dat we ertoe in staat zijn om nieuwe Vriendentuinen te ondersteunen."