Woningstichting Etten-Leur en AlleeWonen willen fuseren in 2018

Woonstichting Etten-Leur (WEL) en AlleeWonen, een wooncorporatie in Breda en Roosendaal, willen gaan fuseren. De fusie komt niet uit helemaal de lucht vallen; de wooncorporaties werken al langere tijd met elkaar samen. 

Zowel WEL als AlleeWonen zien in een fusie meerdere voordelen. Zo kunnen beide corporaties samen op de lange termijn meer presteren dan ieder afzonderlijk. Ook onderzochten ze dat een fusie een aanzienlijke besparingen oplevert: 12 miljoen euro in de eerste vijf jaar en daarna 4 miljoen per jaar in de volgende jaren.

De besparing willen de corporaties gebruiken om bijvoorbeeld huurverhoging te matigen, meer nieuwe woningen te bouwen en meer woningen energiezuinig te maken.

De huurdersverenigingen van WEL en AlleeWonen staan voor de lastige vraag of zij kunnen instemmen met een fusie tussen beide sociale verhuurders. De 'winst' van de fusie komt volledig ten goede aan bewoners en gemeenten. Toch is het opgeven van de 'eigen' verhuurder een forse keuze, omdat ze weten wat ze nu hebben en maar moeten afwachten wat ze krijgen.

Eigen

De afgelopen periode hebben de corporaties intensief overleg gevoerd met hun huurdersverenigingen en de betrokken gemeenten Etten-Leur, Breda en Roosendaal. Daarbij is gesproken over het inzetten van de besparing, maar vooral over hoe de organisatie ook in de verschillende gemeenten 'eigen' blijft.

Met gemeenten en huurders is afgesproken dat de fusieorganisatie met de drie gemeenten afzonderlijke afspraken maakt. Zo sturen gemeenten en huurders direct op de belangen van de eigen woonplaats.

Het is goed mogelijk dat de besparing in Etten-Leur anders wordt ingezet dan in Breda en Roosendaal. Dat hangt af van het overleg met huurders en wethouders.

Achterban

De huurdersverenigingen en wethouders overleggen nu met hun achterban of zij instemmen met de fusie. Beide corporaties helpen waar nodig met het geven van toelichting en het organiseren van bijeenkomsten. In Etten-Leur volgt een ledenraadpleging onder de huurders. Het is de bedoeling om dit via bijeenkomsten en digitaal te organiseren.

Huurders en wethouders brengen hun adviezen voor de zomer uit, waarna de minister nog een oordeel moet vellen. Dit wordt direct na de zomer verwacht. Bij instemming met de fusieaanvraag is de geplande datum 1 januari 2018.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie