College maakt nieuw plan voor groen in Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft aan de gemeenteraad een nieuw groenbeleid voorgelegd. 

Dit bestaat uit drie plannen, namelijk het groenstructuurplan, het groenbeheerplan en het boombeleid- en beheerplan.

Insteek van het nieuwe beleid is dat het 'groene kapitaal' in alle kernen van de gemeente in een tijdsbestek van tien jaar helemaal aansluit op de groenstructuur binnen die kernen. Wethouder Jaap Kamp licht toe dat veel van de huidige groenvoorzieningen niet meer van deze tijd zijn.

Dit is gebleken na een recent onderzoek naar de kwaliteit van het groen, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Moerdijk.

Leefbaarheid

De volgende belangrijkste conclusies kunnen daaruit worden opgemaakt. Zo'n 13 procent van het groen voldoet niet aan de gewenste en vastgelegde beeldkwaliteit. Hiervan moet 80 procent vervangen of gerenoveerd worden.

Daarnaast moeten er extra bomen geplant worden en is er bij 13 procent van de huidige bomen snoeiachterstand. Een make-over van het openbaar groen lijkt dus zeer gewenst. "Doen we niets, dan gaat dat onder andere ten koste van de leefbaarheid en groeit de ontevredenheid onder onze inwoners, ondernemers en bezoekers", zegt de wethouder.

Variatie

De plannen zoals die nu voorliggen, worden begroot op 2,5 miljoen euro. Kamp vertelt dat dit bedrag nodig is om ook op langere termijn te kunnen voldoen aan de duidelijke kwaliteitsnorm ofwel beeldkwaliteit die is bepaald voor openbare ruimten door de gemeenteraad.

"De plannen zijn gericht op duurzame positionering, waarbij het openbaar groen mooier en slimmer ingericht gaat worden", voegt hij toe. Er wordt dus ook gestreefd naar meer kleur en variatie in de openbare groenvoorziening.

Levensduur

Wanneer de gemeenteraad instemt met de plannen, kan de kwaliteit van het openbaar groen volgens Jaap Kamp binnen tien jaar op het gewenste niveau gebracht worden. Per kern en wijk is in kaart gebracht wat er moet gebeuren.

De gemeente Moerdijk heeft duurzaamheid voorop staan bij de uitvoering van de plannen. Deze duurzame aanpak moet ervoor zorgen dat het openbaar groen zodanig ingericht wordt dat de maximaal haalbare levensduur bereikt kan worden.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie