Haast met saneren vervuilde grond in centrum Etten-Leur

Vermoedelijk in september of oktober van dit jaar wordt een begin gemaakt met het saneren van de bodem op de hoek van de Markt met de Rochussenlaan in het centrum van Etten-Leur. 

Dat gebeurt op de plek waar in het verleden een chemische wasserij gevestigd was. 

De bodemverontreiniging bevindt zich op de locatie Markt 81-Rochussenlaan 2. Dat was al enkele jaren bekend, maar uit nader onderzoek is onlangs gebleken dat deze ernstiger is dan eerder werd aangenomen.

De chemische wasserij bevond zich tot voor zo’n dertig jaar geleden op de Markt 81. Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten blijkt de bodem ernstig verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen. De woningen aan de Rochussenlaan op de even nummers 2 tot en met 8 zijn gebouwd op grond die eerder deel uitmaakte van het pand aan de Markt 81.

Humane risico’s

De opslag en, naar nu blijkt, lekkage van verontreinigende stoffen heeft met name plaatsgevonden nabij de huidige woning aan de Rochussenlaan 2. Gevolg is dat in deze woning de toelaatbare concentratie in lucht, de zogeheten TCL-waarde, wordt overschreden. Er is sprake van humane risico’s, reden waarom het geval met spoed moet worden aangepakt.

De sanering van de grond op het adres Rochussenlaan 2 is dermate ingrijpend dat deze woning enige tijd onbewoonbaar zal zijn. Voor de bewoners is al vervangende woonruimte geregeld. Ook buurtbewoners gaan tijdens de actieve periode van sanering mogelijk enige hinder ondervinden.

De sanering wordt uitgevoerd in opdracht, onder verantwoordelijkheid en voor rekening van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie