Inwoners denken mee over profielschets burgemeester

De gemeente Etten-Leur gaat haar inwoners betrekken bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. 

Het opstellen daarvan is de eerste stap in het proces om een nieuwe burgemeester voor te dragen als opvolger van Heleen van Rijnbach-de Groot, die per 1 december van dit jaar afscheid neemt.

Om tot een nieuwe profielschets te komen, zijn de fractievoorzitters van de acht Etten-Leurse politieke partijen in de gemeenteraad bij elkaar gekomen.

Vertrouwenscommissie

De fractievoorzitters nemen plaats in de vertrouwenscommissie. Zij hebben het college gevraagd om één wethouder als adviseur van de commissie aan te wijzen.

Voorzitter van de commissie wordt CDA-fractieleider Ronnie Buiks.

Met de provincie Noord-Brabant is afgesproken dat de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, op dinsdag 6 juni tijdens een openbare raadsvergadering, de profielschets in ontvangst neemt.

Enquête

De fractievoorzitters hebben verder afgesproken om naast de inwoners ook ondernemers, mensen uit het onderwijs, maatschappelijke organisaties en andere overheden tot 29 mei om input te vragen.

Dit doen ze door een enquête waarin ze vragen welke bestuursvaardigheden belangrijk zijn. 

Sleutelinformanten

Ook wordt gesproken met sleutelinformanten vanuit het openbaar bestuur en openbare orde en veiligheid. Op basis van alle informatie maakt de vertrouwenscommissie de profielschets.

Het voorstel wordt op 2 juni naar de raad gezonden voor de vergadering van 6 juni.

Lees meer over:
Tip de redactie