Herinrichting de Kuringen in Zevenbergen begin juli afgerond

Als de weersomstandigheden het toelaten, zijn in de week van 10 juli de werkzaamheden in de Kuringen in Zevenbergen afgerond.  

Als voorbereiding op de werkzaamheden zijn een aantal bomen verwijderd, die weinig vitaliteit meer vertoonden en zorgden voor wortelopdruk.

Aansluitend is begonnen met het met het versmallen van de rijbaan en het aanleggen van de kruispuntplateaus. Tot juli is de Kuringen tijdens de werkzaamheden alleen voor bewoners en bezoekers bereikbaar en niet voor doorgaand verkeer.

De herinrichting van de straat in Zevenbergen is noodzakelijk vanwege toename van verkeer door de ontwikkeling van de woonwijk Bosselaar-Zuid en de komst van de Neerhofschool.

Maatregelen

"Het traject wordt door veel fietsers en auto’s gebruikt van en naar de Neerhofschool en het Markland College. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, komt de gemeente daarom met een aantal maatregelen", aldus verkeerswethouder Thomas Zwiers.

De herinrichting van de Kuringen maakt onderdeel uit van het programma waarin tachtig verkeersknelpunten in de gemeente Moerdijk worden opgelost. Het programma richt zich op verbeteringen van de verkeersveiligheid op schoolfietsroutes en in het buitengebied.

Bomen planten

De gemeenteraad heeft hier vorig jaar een bedrag van ruim een miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De herinrichting van de Kuringen is een van de grotere opgaven uit het pakket maatregelen.

In het najaar van 2017 gaat de gemeente Moerdijk bomen planten aan beide kanten van de rijbaan. Dit zijn onder andere de bomen die nu nog in het centrum van Zevenbergen staan en vanwege het centrumplan daar weg moeten.

Het voordeel hiervan is dat er dan direct al grotere bomen in de Kuringen staan.

Tip de redactie