Burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog tot op heden in het belang van het Koninkrijk der Nederlanden of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen, zijn donderdag herdacht in Etten-Leur. 

De herdenking in Etten-Leur begon in het Trouwkerkje.

Opvallend was het grote aantal jongeren en jonge gezinnen die hierbij aanwezig waren. In een eigentijdse ingetogen bijeenkomst werd met zang, muziek, poëzie en een verhaallijn stil gestaan bij oorlog, dood, bevrijding en vrijheid.

Na een stille tocht naar het gedenkteken in het Heerma van Vossplantsoen werden om klokslag acht uur twee minuten stilte gehouden, waarna burgemeester en wethouders de eerste krans legden, gevolgd door onder andere veteranen, politieke partijen, beide Etten-Leurse gildes en vele anderen.

De talloze andere aanwezigen sloten de Dodenherdenking in Etten-Leur af met een eerbiedwaardig en respectvol  defilé langs het monument.